Om du är missnöjd

Våra kunder vår viktigaste tillgång och vi strävar efter att du som kund ska vara nöjd. Skulle du trots allt vara missnöjd med på det sätt vi agerat i samband med utförda transaktioner för er räkning, hur ett ärende har hanterats,  eller med den information som lämnats i samband med detta är det viktigt att du snarast kontaktar oss.

Börja alltid med att ringa oss och beskriv ditt missnöje på mail info@partnerfinans.se eller telefon 070 353 68 33. Om du efter en första kontakt fortfarande anser att dina synpunkter inte har beaktats kan du naturligtvis även skriva till oss på följande adress:

PF Försäkring & Ekonomi AB
Att: Klagomålsansvarig
Hannugatan 1a
981 33 Kiruna

Allmänna reklamationsnämnden och allmän domstol
Om du efter vår interna prövning av ärendet fortfarande inte är nöjd med beslutet kan du vända dig till:
Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm eller www.arn.se. Du kan också vända dig till allmän domstol.

Övrig information
Konsumenternas Försäkringsbyrå och Konsumenternas Bank- och finansbyrå är självständiga rådgivningsbyråer som kostnadsfritt kan vägleda konsumenter i bank, finans och försäkringsfrågor och du hittar mer information på

www.konsumenternas.se