Fondmix exempel

Det är svårt att jämföra fonder och välja rätt fonder. Har du väldigt lång sikt och är beredd att ta en hög risk har har följande fonder
i nedanstående försäkringsbolag varit ett bra alternativ. Detta är ingen rekommendation, det är generell information, men läs gärna
Innan du investerar i en fond ska du läsa fondens fondfaktablad och anlita gärna en rådgivare för att se om fonden passar dig.
mer om fonden på morningstar.se. Vi reserverar oss för felskrivningar. Inga uppgifter nedan utgör någon form av garanti.

Uppdaterad: 2018-05-30

Skandia
Fond Avgift KIID Risk Standardavvikelse Utveckling snitt 5 år Morningstar Rating Andel
Fidelity Germany 1,93% 6 14,34% 12,44% 4 25%
T. Rowe Price Eurp Smlr C 1,60% 5 11,75% 21,32% 4 25%
Skandia Time Global 1,40% 6 15,31% 45,52% 5 25%
T. Rowe US Large cap 1,50% 5 15,75% 23,96% 4 25%
Snitt 1,61% 6 14,29% 25,81% 4 100%
Investering 100 000
Värde 5 år med historisk avkastning* 315 192
* Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet är innan försäkringsavgifter och skatt. Placerar du mot mot aktier och fonder kan du förlora hela värdet av din investering.
 

 

Folksam
Fond Avgift KIID Risk Standardavvikelse Utveckling snitt 5 år Morningstar Rating Andel
Handelsbanken Nordiska Småbolag 1,60% 5 12,10% 34,54% 4 25%
Robur Technology 1,25% 6 15,34% 41,26% 4 25%
OPM Listed Privat Eq 1,50% 5 11,62% 19,34% 3 25%
BGF European Value 1,50% 5 12,26% 8,12% 4 25%
Snitt 1,46% 5 12,83% 25,82% 4 100%
Investering 100 000
Värde 5 år med historisk avkastning* 315 255
* Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet är innan försäkringsavgifter och skatt. Placerar du mot mot aktier och fonder kan du förlora hela värdet av din investering.
 

 

Movestic
Fond Avgift KIID Risk Standardavvikelse Utveckling snitt 5 år Morningstar Rating Andel
Didner & gerge Sverige 1,23% 5 12,49% 16,34% 4 25%
DNB Teknologi 1,51% 6 15,01% 48,14% 5 25%
OPM Listed Privat Eq 1,50% 5 11,62% 19,34% 3 25%
Parvest Equity Nordic Small 2,22% 5 12,08% 29,58% 4 25%
Snitt 1,62% 5 12,80% 28,35% 4 100%
Investering 100 000
Värde 5 år med historisk avkastning* 348 321
* Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet är innan försäkringsavgifter och skatt. Placerar du mot mot aktier och fonder kan du förlora hela värdet av din investering.
 

 

SPP
Fond Avgift KIID Risk Standardavvikelse Utveckling snitt 5 år Morningstar Rating Andel
Allianz Europe Small cap EQ 2,05% 6 13,40% 15,42% 3 25%
Henderson Global Technology 1,00% 5 14,82% 24,06% 5 25%
T. Rowe US Large cap 1,50% 5 15,75% 23,96% 4 25%
Handelsbanken Nordiska Småbolag 1,60% 5 12,10% 34,54% 4 25%
Snitt 1,54% 5 14,02% 24,50% 4 100%
Investering 100 000
Värde 5 år med historisk avkastning* 299 061
* Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet är innan försäkringsavgifter och skatt. Placerar du mot mot aktier och fonder kan du förlora hela värdet av din investering.